Już dziś kup taniego franka

Chcesz kupić taniej?

czwartek, 23 kwietnia 2015

Prosument bez tajemnic? Wprowadzenie do programu i kredytu EkoKredyt Prosument BOŚ SA część 2 - Inwestycja

W poprzedniej części powiedzieliśmy sobie o specyficznych cechach kredytów proekolo - gogicznych. W drugiej części poradnika powiem kilka słów o najważniejszym ele - mencie kredytów proekologicznych, czyli o inwestycji. Inwestycja to rdzeń kredytu proekologicznego. Większość dokumentów ze względu na stopień skomplikowania przedsięwzięcia będą dla klientów przygotowywać wykonawcy. Co zatem wykonawca powinien nam dać, abyśmy mogli złożyć kompletny wniosek?


Podstawowe informacje na temat wymagań technicznych w programie Prosument

Donatorem środków programu prosument jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Właśnie ta instytucja na podstawie przyjętego programu priorytetowego stawia przed inwestorem, a tym samym przed wykonawcą, szereg wymogów technicznych, które musi spełnić instalacja. Ja nie będę przepisywał lub też interpretował tych zestawień. Wszystkie listy sprawdzające oraz inne szczegółowe informacje na temat programu priorytetowego znajdziecie pod linkiem – karty techniczneinwestycji. Na stronie znajdziecie w formacie PDF zestawienia wymagań, jakie ma spełnić inwestycja w zależności od jej rodzaju.

Kompletny wniosek kredytowy na EkoKredyt Prosument – co powinien zawierać?

Dwa dni temu w Oddziale zorganizowałem małe szkolenie dla wykonawców. Spotkanie miało na celu rozwianie pewnych wątpliwości dotyczących programu. Jedno z pytań i próśb wykonawców dotyczyło przygotowania check listy, którą mogliby się klienci i wykonawcy posłużyć w procesie kompletowania wniosku. Kompletny wniosek kredytowy na Ekokredyt Prosument powinien zawierać:
 1. Dokumenty dotyczące oceny zdolności kredytowej klienta (kartę informacyjną klienta, zaświadczenie – lub dokumenty dotyczące działalności gospodarczej, kserokopię dowodu osobistego).
 2. Wniosek o kredyt wraz z dotacją.
 3. Z wnioskiem o kredyt wraz z dotacją klient składa:

 • schemat przedmiotowej instalacji wraz z licznikiem energii, zgodnie z kartami inwestycji na stronie NFOŚiGW;
 • opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń (w tym: moc, sprawność, uzysk);
 • kosztorys;
 • potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań programu dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie NFOŚiGW;
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie;
 • dokument potwierdzający zgodność projektowanych urządzeń z odpowiednią normą techniczną (zgodnie z kartami inwestycji NFOŚiGW);
 • kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych potwierdzony z wpływem przez właściwy organ lub oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych;
 •  oświadczenie Klienta, że nie uzyskał i nie ubiegał się o dofinansowanie całych lub części kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych;
 • harmonogram rzeczowo finansowy;
 • oświadczenie producenta o posiadaniu gwarancji bankowej (o ile jest wymagana ze względu na wniosek);
 • oświadczenie wykonawcy o posiadaniu gwarancji bankowej (o ile jest wymagana ze względu na wniosek).

Podsumowanie części 2

Zwracam uwagę zarówno inwestorom jak i wykonawcą, aby wszystkie dokumenty były opieczętowane i podpisane, a wszystkie formularze Bankowe dokładnie wypisane. Proszę niczego nie omijać. Kopie dokumentów dotyczących inwestycji wykonawca powinien podbić za zgodność z oryginałem (data, podpis, za zgodność). Proszę wszystko dwa razy sprawdzić - minimum.

Jutro startujemy, do zobaczenia w Oddziale. Kolejne części szkolenia już na dniach.


Zachęcam do komentowania i rozmowy. Nie zapomnijcie się zapisać, aby zawsze być na bieżąco z Finanse i Cała Reszta. Klikając tu możesz zasubskrybować mojego bloga.  Przepraszam za ewentualne błędy wpis na gorąco.

niedziela, 19 kwietnia 2015

Prosument bez tajemnic? Wprowadzenie do programu i kredytu "EkoKredyt Prosument" BOŚ SA część 1

Prosument bez tajemnic? Wprowadzenie do programu i kredytu "EkoKredyt Prosument" BOŚ SA część 1
Pora podnieść „zasłonę milczenia" Trochę czasu minęło od ostatniej publikacji, wszystko jednak zostanie wyjaśnione. Prosument rozpalił wyobraźnie zarówno wykonawców jak i klientów. Jedni myślą o realizacjach i zyskach z nich płynących, drudzy o korzyściach płynących ze sprzedaży energii elektrycznej i o dotacjach. W ciągu ostatniego miesiąca odbyłem setki rozmów, zarówno telefonicznych jak i w Oddziale na temat Prosumenta. Nie byłem jednak w stanie, odpowiedzieć na większość z zadawanych pytań. Dziś wiem już nieco więcej i postaram się podzielić tym z wykonawcami, przyszłymi klientami i moimi czytelnikami.


Podstawy kredytowania inwestycji proekologicznych

Dotychczasowa praktyka Bankowa pozwala mi wskazać na pewną grupę cech kredytów proekologicznych, które występują we wszystkich kredytach bez względu na program czy donatora środków. Pierwszą cechą kredytów proekologicznych jest ich inwestycyjny charakter. Co to oznacza? W procesie udzielania takich kredytów można wydzielić cztery fazy:

- fazę przygotowania wniosku, - w tej fazie następuje wybór urządzenia i wykonawcy oraz przygotowanie dokumentów dotyczących inwestycji, a także przygotowanie formularzy Bankowych;
- fazę złożenia i procesowania wniosku przez Bank, w tej fazie klient, gotowy wniosek składa w Banku i na podstawie dostarczonych dokumentów podejmowana jest decyzja kredytowa;
- fazę podpisania umowy i realizacji zadania, ta faza zaczyna się po podjęciu przez Bank decyzji kredytowej. Transakcja kredytowa jest finalizowana, a wykonawca może rozpocząć realizację inwestycji;
- fazę rozliczenia zadania, faza końcowa w której wykonawca przygotowuje dokumenty potrzebne do odbioru inwestycji, a klient je składa w Banku w celu uruchomienia środków z kredytu.


środa, 25 lutego 2015

Rozmowa z Prezesem EWK S.A. Panem Krystianem Szymała na temat prosumenta i rynku odnawialnych źródeł energii

Rozmowa z Prezesem EWK S.A. Panem Krystianem Szymała na temat prosumenta i rynku odnawialnych źródeł energiiDziś wyjątkowo, wywiad z Prezesem firmy Energia w kogeneracji EWK S.A. przeprowadzony podczas XVI Gliwickich targów budowlanych. Czy Ogólnopolski program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spełni oczekiwania konsumentów i wykonawców? Porozmawiajmy o tym.

PK: Zacznijmy od prosumenta. Państwa oczekiwania w stosunku do programu prosument są spore. Jakich dokładnie efektów programu, spodziewacie się Państwo?

KS: Interesujemy się programem jako producent i dostawca urządzeń technicznych w technologiach odnawialnych źródeł energii Od dłuższego czasu prowadzimy przygotowania do tego programu, realizujemy wywiady z naszymi klientami oraz z potencjalnymi klientami. Zainteresowanie jest spore. Uważamy, w ocenie mojej oraz kolegów w firmie, że jest to pierwszy program, który jest w miarę dobrze przygotowany od strony potencjalnego klienta. Klient korzystający z programu, instalujący urządzenia będzie uzyskiwał pozytywne efekty ekonomiczne. Głownie chodzi o przychód, z którego część przeznaczyć będzie mógł, na spłatę kredytu inwestycyjnego. Pozostałą część przychodu, klient będzie miał dla siebie.

niedziela, 15 lutego 2015

Relacja z XVI Gliwickich Targów Budowlanych„Im więcej rozmawiamy o OZE tym lepiej” – to krótki cytat z rozmowy z Panem Krystianem Szymała Prezesem Zarządu firmy EWK S.A.. Nie ma bardziej dogodnych warunków do rozmowy nad techno - logią, rozwiązaniami i możliwościami niż targi branżowe. Dzięki uprzejmości Pana Prezesa miałem przyjemność wczoraj odwiedzić XVI Gliwickie Targi budownictwa, instalacji i wnętrz. Podzielę się z Wami, tym co mnie na targach zainteresowało w formie krótkiego reportażu fotograficznego.

Targi trwają do 15 lutego 2015 - więc jeszcze można skorzystać 

Targi w Gliwicach odbywają się w ośrodku sportu Politechniki Śląskiej  przy ulicy Kaszubskiej 28. Dodatkowo przygotowany jest namiot z przestrzenią wystawową. Poza halą i namiotem wystawia się kilku mobilnych wystawców.  Wszystko w jednym miejscu: materiały budowlane, deweloperzy, instalacje tradycyjne, instalacje odnawialnych źródeł energii, przydomowe oczyszczalnie i wiele więcej. Budujesz dom lub myślisz o instalacji OZE? Targi w Gliwicach są dla Ciebie.Instalacje OZE przede wszystkim przyciągały do stoisk.
niedziela, 8 lutego 2015

3 sposoby na Franka

3 sposoby na Franka
Frank eksplodował, przyczynił się przez to, do podniesienia ciśnienia w niejednym polskim gospodarstwie domowym. Motywacje zaciągania kredytu w walucie obcej były różne. Informacje, które przekazywały Banki na temat ryzyka nie zawsze kompletne. „Mleko zostało jednak wylane” i niestety „frankowicze” muszą się zmierzyć kolejny raz z wahaniami nastroju na rynku walutowym. Pomijając cały aspekt analizy, czyja to wina i kto powinien zapłacić za cały ten bałagan, dziś przedstawię 3 sposoby na Franka. Zatem jak żyć „frankowiczu”, aby było Ci lżej?

1 – spokój to podstawa, poznaj swojego przeciwnika

„Owczy pęd” – to syndrom dobrze już znany w ekonomii. Opisuje on wywoływanie zachowań jednostki poprzez zachowanie tłumu. Człowiek postępuje, zatem tak, jak większość postępuje. O owczym pędzie możemy mówić przy okazji zaciągania kredytów w walutach, bo w końcu każdy brał we frankach. Istnieje również ryzyko, że podczas kolejnych nagłych skoków kursów pojawią się głosy o przejściu na złotówki. W nagłych, niespodziewanych sytuacji należy zachować spokój i nie podejmować pochopnych, a przez to drogich decyzji. Zatem spokój to podstawa.

sobota, 31 stycznia 2015

„Prosument bez tajemnic” - szkolenia NFOŚiGW już wystartowały.


5 luty bieżącego roku to dzień, w którym zostanie opublikowana lista Banków uczestniczących w trzeciej części programu priorytetowego, zwanego potocznie "Prosument". Już teraz, wyczuwam duże napięcie wśród wykonawców i wielkie oczekiwania dotyczące przyszłych efektów funkcjonowania programu. Na dniach opublikuje tutorial po programie priorytetowym, a zaraz po ukazaniu się regulacji Bankowych i formularzy – instrukcje jak do kredytu podejść. W między czasie jednak, krótka informacja na temat cyklu szkoleniowego związanego z tym oczekiwanym programem.

Szkolenia w całej Polsce

Dwudniowe szkolenie dotyczące Prosumenta, będzie (już jest) organizowane w całej Polsce. Skierowane jest do samorządów, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz osób fizycznych posiadających domy jednorodzinne. Projekt szkoleń jest realizowany przez fundację PROMETHEUS dzięki wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacje o szkoleniu znajdziecie na stronie NFOŚiGW (link), oraz na stronie fundacji PROMETHEUS (link). Szkolenie nie jest drogie bo kosztuje zaledwie 100 PLN, ale niestety jest bardzo mało miejsc przewidzianych dla zainteresowanych szkoleniem. Pojawiła się również ulotka dotycząca PROSUMENTA, przybliżająca niektóre zagadnienia programu priorytetowego . Ulotkę znajdziecie tu.Jaki będzie ten „Prosument”?

Tu, kilka słów na temat moich przewidywań dotyczących Prosumenta. Program nie powinien znacząco odbiegać od tego co miało miejsce w przypadku programu na kolektory słoneczne oraz na domy energooszczędne. NFOŚiGW, co mnie bardzo cieszy, wykorzystuje swoje doświadczenia z poprzednich programów. Bardzo podobne zatem powinny być formularze oraz niektóre zasady funkcjonujące w ramach programu. NFOŚiGW nie będzie narzucać wykonawcy, ale pewne wymagania techniczne, technologiczne dotyczące samych urządzeń. Pojawi się również koszt kwalifikowany i inne elementy które wykonawcy w większym lub mniejszym stopniu już przerabiali. Program ma charakter Ogólnopolski zatem będzie dostępny na terenie całej Polski. Tyle, jeżeli chodzi o przewidywania. W następnych artykułach zajmę się faktami.


Chcesz być zawsze na czasie z informacjami ekologicznymi? Nie zapomnijcie się zapisać, aby zawsze być na bieżąco z Finanse i Cała Reszta. Klikając tu możesz się zapisać.

niedziela, 25 stycznia 2015

8 powodów dla których kopalnie nie powinny być zamykane


Na kanwie ogólnopolskiej rozmowy na temat przyszłości górnictwa postanowiłem poszukać powodów dla których kopalnie nie powinny być zamykane. Wprawdzie porozumienie z protestującymi zostało podpisane, ale atmosfera nadal jest nieco gęsta. Udało mi się znaleźć powody społeczne, co było łatwiejszą częścią zadania, jak i ekonomiczne dla których kopalnie powinny dalej funkcjonować. Nie zwlekając zatem dłużej, oto 8 powodów dla których kopalnie powinny istnieć na Śląsku.

Dają miejsca pracy

Tak samo jak inne zakłady pracy – pewnie zaoponujecie. Tak, ale wiecie, że koszty ekonomiczne stworzenia miejsca pracy są większe niż koszty utrzymania pracy i restrukturyzacji zakładu. Ten powód można rozpatrywać również w kontekście społecznym. Likwidacja miejsc pracy negatywnie wpływa na sytuacje społeczną mikroregionów, co wprost przekłada się całą gamę problemów społecznych.

środa, 21 stycznia 2015

Emerytura i zakup mieszkania? Co mogą mieć wspólnego i jak jednocześnie zaspokoić te potrzeby?


Umiejętne rozwiązywanie problemów to podstawa dobrego gospodarowania.  Bywają w życiu momenty, kiedy rodzącą się potrzebę jednych można przekuć na korzyść innych. Takim momentem w życiu jest chwila kiedy dzieci postanawiają wyfrunąć z gniazda i stanąć na własnych, niezależnych finansowo nogach. Niestety, rzeczywistość gospodarcza jest bezlitosna. Bezrobocie wśród absolwentów Uczelni Wyższych stanowi największy odsetek w całej grupie osób bezrobotnych. Dodatkowo zarobki nowo zatrudnionych absolwentów nie są satysfakcjonująca, a co ważniejsze, nie pozwalają na zaciągnięcie poważniejszego zobowiązania. Jak zatem wykorzystać ten moment, aby dziecko miało swój dom, a rodzice spokojną emeryturę? Sprawdźmy.

Nauka płynąca z życia

Pomysł, który dziś przedstawię powstał prawie pięć lat temu, w momencie kiedy podjąłem z rodzicami decyzję o zakupie mieszkania. Wspólne kupienie mieszkania miało mi ułatwić finansowe usamodzielnienie się, a rodzicom gwarantować spokojną emeryturę za ok. 15 – 20 lat, w momencie kiedy ja już z mieszkania korzystać nie będę. Ostatecznie do podjęcia tematu zdecydowałem się po rozmowie z jedną ze swoich klientek, która jest dokładnie w takiej samej sytuacji jak ja i moi rodzice pięć lat temu. Córa już pracuje, ale zarabia jeszcze trochę za mało, a rodzice z tego co zauważyłem, już powoli by najchętniej wypuścili pociechę na szerokie wody samodzielności. Jak zatem zacząć?